Xρήσιμα links :

Επαλήθευση Α.Φ.Μ.

 


Πρόσφατες σημαντικές ειδήσεις :

 

Εντός 30 ημερών πρέπει να υποβάλουμε το Ε9, για κάθε μεταβολή στα ακίνητα μας.

 

- Μέχρι και 30/6/2019 η υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, φυσικών και νομικών προσώπων, σύμφωνα με ανακοίνωση του αρμόδιου υπουργείου.

 

 

 

Facebook

* Τήρηση βιβλίων Β΄κατηγορίας - απλογραφικά  από      € 50/μήνα

 

* Τήρηση βιβλίων Γ΄κατηγορίας - διπλογραφικά  από    € 150/μήνα

 

* Φορολογικές δηλώσεις φυσικών προσώπων Ε1  από    € 30

 

* Φορολογικές δηλώσεις ακινήτων  Ε9  από    € 15

 

Δείτε και τις προσφορές μας

 


Επικοινωνήστε μαζί μας για να σας παρέχουμε την ιδανική προσφορά για εσάς :

 

Τηλ : 6932 135419

 

e-mail : info@logistisatnet.gr

 


Δεχόμαστε  στο γραφείο μας μόνο με προκανονισμένο  τηλεφωνικά ραντεβού 

 

Eξυπηρετούμε και στο χώρο σας

 

Εξυπηρετούμε και απομακρυσμένα σε όλη την Ελλάδα

 

Aλλαγές σε πολλά από 1/1/2014.Τι γνωρίζουμε, τι περιμένουμε

Καταχώρηση 2013/12/30

  Σας παρουσιάζουμε μερικές μόνο από τις βασικότερες διατάξεις που θα τεθούν σε ισχύ από 1.1.2014.

Κ.Φ.Α.Σ. Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
Καταργείται το δελτίο αποστολής η διακίνηση μπορεί να γίνεται με το τιμολόγιο ή με άλλο τρόπο ο οποίος θα εξειδικευτεί με απόφαση του ΓΓΔΕ. Άρθρο 5 ΚΦΑΣ Κατάργηση με διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο του ΕΝ.Φ.Ι.Α - Προβλέπεται η εφαρμογή κατάλληλων δικλείδων, που θα εξειδικευθούν με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Δημοσίων Εσόδων, για την παρακολούθηση της διακίνησης, των παραλαμβανομένων δηλαδή και μη τιμολογημένων ακόμη από τους προμηθευτές αποθεμάτων, καθώς και των αποθεμάτων που έχουν διακινηθεί και εκκρεμεί τιμολόγηση. Δείτε σχετικό άρθρο : Αλλαγές στον Κ.Φ.Α.Σ. από 1.1.2014. Επισημάνσεις και προβληματισμοί
Οι υπόχρεοι (εκμεταλλευτές χώρων διαμονής ή φιλοξενίας, τα εκπαιδευτήρια, οι κλινικές ή θεραπευτήρια, τα κέντρα αισθητικής, τα γυμναστήρια, οι χώροι στάθμευσης, οι ιατροί και οι οδοντίατροι. κλπ), από 1.1.2014 έχουν την υποχρέωση να εκδίδουν τις αποδείξεις λιανικής για την παροχή υπηρεσιών με την χρήση φορολογικών ταμειακών μηχανών ή μηχανογραφικά. Καταργείται η υποχρέωση των ανωτέρω για τήρηση "πρόσθετων βιβλίων" Άρθρο 4 ΚΦΑΣ Κατάργηση με διάταξη που περιέχεται στο νομοσχέδιο του ΕΝ.Φ.Ι.Α Δείτε σχετικό άρθρο : Κ.Φ.Α.Σ. - Τι παραμένει και τι καταργείται- Τι ισχύει από 1.1.2014 (updated)
Διατηρείται το υφιστάμενο πλαίσιο όσον αφορά στις λιανικές συναλλαγές για την πώληση αγαθών όπως προβλέπεται από τις διατάξεις του άρθρου 7 του Κ.Φ.Α.Σ. Άρθρο 7 ΚΦΑΣ    
Συγκεντρωτικές καταστάσεις ανά μήνα (συγκεντρωτικά για έσοδα και έξοδα)  

Αναμένονται διευκρινίσεις. Μέχρι τώρα όσα έχουν γίνει γνωστά προέρχονται από Δελτία τύπου και συνεντεύξεις.

Συγκεντρωτικές καταστάσεις
Φορολογία Ακινήτων Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
Μείωση φόρου μεταβίβασης ακινήτων στο 3% (.α.ν.1521/1959) Νομοσχέδιο ΕΝ.Φ.Ι.Α. Αναμένονται ΦΕΚ και ερμηνευτικές Σημαντικές αλλαγές που εμπεριέχονται στο σχέδιο νόμου «Ενιαίος Φόρος Ιδιοκτησίας Ακινήτων και άλλες διατάξεις»
Υποχρέωση δήλωσης Ε9 ένα μήνα μετά την μεταβολή Νομοσχέδιο ΕΝ.Φ.Ι.Α. Αναμένονται ΦΕΚ και ερμηνευτικές Σε 30 ημέρες από την μεταβολή ή την απόκτηση η υποβολή του Ε9. - Οι αλλαγές του νομοσχεδίου σχετικά με το Ε9
Φορολογία εισοδήματος Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
Εισάγεται ο όρος φορολογική κατοικία στο ελληνικό δίκαιο
προκειμένου να προσδιοριστούν τα υποκείμενα στο φόρο πρόσωπα, κατά τα πρότυπα του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Με τις διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 4 καθορίζονται τα κριτήρια βάσει των οποίων ένα φυσικό πρόσωπο θεωρείται κάτοικος Ελλάδας.
Τα κριτήρια αυτά είναι η μόνιμη ή κύρια κατοικία, η συνήθης διανομή και το κέντρο των προσωπικών, οικονομικών και κοινωνικών συμφερόντων.
Άρθρα 3-4 ν.4172/2013

 

  Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Αποδείξεις επί του εισοδήματος . Χρειάζεται πλέον το 10% επί του εισοδήματος για μισθωτούς και συνταξιούχους μόνο , και με μέγιστο το ποσό 10.500 Νομοσχέδιο ΕΝ.Φ.Ι.Α.   Στο 10% του εισοδήματος οι αποδείξεις για το 2014 από μισθωτούς και συνταξιούχους.
Έννοιες «διαχειριστική περίοδος» και «οικονομικό έτος» δεν υπάρχουν πλέον στο νέο φορολογικό νόμο και αντικαθίστανται με τον όρο «φορολογικό έτος», που σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να υπερβαίνει τους δώδεκα μήνες. Άρα καταργείται η υπερδωδεκάμηνη περίοδος. Άρθρο 8 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
       
Παύουν να ισχύουν οι διατάξεις του ν. 2238/1994 (Α’ 151), συμπεριλαμβανομένων και όλων των κανονιστικών πράξεων και εγκυκλίων που έχουν εκδοθεί κατ’ εξουσιοδότηση αυτού του νόμου. Συνεπώς, ο όρος Άρθρο 72 ν.4172/2013    
Αλλάζει άρδην το τοπίο σχετικά με τις εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες. Άρθρα 22,23 ν.4172/2013

Αναμένεται διευκρινιστική

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Δεν εκπίπτουν δαπάνες άνω των 500,00 ευρώ, εάν η εξόφλησή τους, δεν γίνει μέσω Πιστωτικού Ιδρύματος ή με επιταγή, Άρθρο 23 ν.4172/2013   Δείτε σχετικό άρθρο :Τρόπος εξόφλησης δαπανών άνω των 500,00 ευρώ, από την 1.1.2014 και μετά
Καθιερώνεται νέος τρόπος σχηματισμού και διαγραφής των προβλέψεων επισφαλών απαιτήσεων, ανάλογα με την αξία τους και τον χρόνο που παραμένουν ανείσπρακτες. Άρθρο 26 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Επαναφορά πόθεν έσχες για την αγορά ακινήτων και επιπλέον, η σύσταση ή αύξηση Κεφαλαίου. Άρθρο 31 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Νέα κλίμακα φορολόγησης φυσικών προσώπων Άρθρο 15 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Νέα κλίμακα φορολόγησης εσόδων από ενοίκια Άρθρο 40 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Νέα κλίμακα φορολόγησης κερδών από επιχειρηματική δραστηριότητα Άρθρο 29 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Οι αποσβέσεις των πάγιων περιουσιακών στοιχείων αρχίζουν από τον επόμενο μήνα εντός του οποίου χρησιμοποιείται ή τίθεται σε χρήση. Άρθρο 24 ν.4172/2013    
     
       
Αλλάζει η παρακράτηση φόρου οντοτήτων με κέρδη από επιχειρηματική δραστηριότητα. Δεν υπάρχει πλέον το όριο των 300,00 ευρώ. Η παρακράτηση γίνεται πλέον σε α) μερίσματα, 
β) τόκοι,
γ) δικαιώματα (royalties),
δ) αμοιβές για τεχνικές υπηρεσίες, αμοιβές διοίκησης, αμοιβές για συμβουλευτικές υπηρεσίες και άλλες αμοιβές για παρόμοιες υπηρεσίες, ανεξαρτήτως εάν έχουν παρασχεθεί στην Ελλάδα, όταν ο λήπτης της αμοιβής είναι φυσικό πρόσωπο,
ε) το ασφάλισμα που καταβάλλεται εφάπαξ ή με τη μορφή περιοδικά καταβαλλόμενης παροχής στο πλαίσιο ομαδικών ασφαλιστηρίων συνταξιοδοτικών συμβολαίων.
στ) η υπεραξία που αποκτά φυσικό πρόσωπο από μεταβίβαση ακίνητης περιουσίας σύμφωνα με το άρθρο 41.
Άρθρα 61,62,63,64 ν.4172/2013

Αναμένονται διευκρινίσεις.

Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
Αλλαγή στην υποβολή των παρακρατούμενων φόρων. Άρθρο 64 ν.4172/2013

Αναμένεται απόφαση του Γ.Γ.Δ.Ε. για τις νέες ημερομηνίες υποβολής των παρακρατούμενων φόρων και τυχόν αλλαγές στα έντυπα.

 
 
 
Τα μη διανεμηθέντα ή κεφαλοποιηθέντα αποθεματικά του νόμου 2238/1994, από 01/01/2014, συμψηφίζονται υποχρεωτικά με ζημίες της τελευταίας πενταετίας. Δεν επιτρέπεται η τήρηση ειδικού λογαριασμού αφορολόγητων αποθεματικών από 01/01/2015. Παρ 11 άρθρου 72 ν.4172/2013   Πρακτικός οδηγός φορολογίας βάσει του ν. 4172/2013
       
       
       
Κώδικας φορολογικής διαδικασίας
Διάταξη νόμου Σχόλια Ενημερωτικό υλικό
Από 01/01/2014 οι μεταβολές του μητρώου πρέπει να υποβάλλονται εντός 10 ημερών από όλους τους φορολογούμενους (φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα, νομικές οντότητες). Άρθρο 10 ν.4174/2013

Προβληματισμός με την σχετική διάταξη αφού ταυτόχρονα είναι σε ισχύ και οι διατάξεις του ν.2859/2000 οι οποίες προβλέπουν ένα μήνα προθεσμία για τις μεταβολές στο μητρώο.

 
       
     

 

 

                 

581628